Liên hệ hỗ trợ KHOA ĐIỆN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

☎️0211. 3596 709

Email: Email: khoacoban@cam.edu.vn