Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường kì của tập thể giảng viên khoa Điện trường Cao đẳng CKNN. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên môn tại Khoa, các giờ lên lớp tại Khoa Điện được tổ chuyên môn và các giảng viên thường xuyên dự giờ nhằm mục đích học tập lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo.

Hàng tháng Khoa Điện tổ chức sinh hoạt chuyên môn nằm tổng kết quá trình tổ chức đào tạo, trong buổi sinh hoạt này lãnh đạo Khoa và các giảng viên toàn Khoa nghe báo cáo của các Tổ trưởng về quá trình theo dõi đánh giá hoạt động chuyên môn củ tổ mình trên cơ sở căn cứ vào hồ sơ lên lớp của các giảng viên, căn cứ vào những ý kiến đóng gớp của các giảng viên thông qua các buổi dự giờ từ đó nhìn ra những điễm mạnh để tiếp tục nhân rộng và phát huy. Với những hạn chế toàn Khoa cùng nhau bàn bạc đưa ra các biện pháp để khắc phục, cả về phương pháp dạy, khả năng khai thác trang thiết bị dạy học, những tồn tại trong nội dung chương trình đào tạo để cải tiến, chỉnh sửa cho phù hợp. Sinh hoạt chuyên môn thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời nhằm từng bước góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ giảng viên cũng như nâng cao công tác đào tạo tại Khoa Điện.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn và công tác dự giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *